luni, 8 noiembrie 2010

Carte champignon

CHAMPIGNON
TEHNOLOGIA DE CULTURÃ
(AGARICUS spp.)
Ciuperca de bãlegar sau de strat, albã, crem sau brunã
C U P R I N S
PREFAÞÃ 11
CAPITOLUL 1- CARACTERIZARE GENERALÃ 13
1.2. Poziþia sistematicã ºi scurtã descriere 16
1.3. Fazele fenologice ale ciupercii 21
1.4. Istoric 23
1.5. Importanþa culturii ciupercilor 24
1.5.1.Importanþa alimentarã 25
1.5.2. Importanþa medicinalã 32
1.5.3. Importanþa economicã 33
1.6. Înmulþirea ciupercilor 35
1.7. Nutriþia ciupercilor 37
1.7.1. Nutriþia cu azot 38
1.7.2. Nutriþia cu carbon 39
1.7.3. Nutriþia mineralã 40
1.8. Factorii biologici de culturã 40
1.8.1. Temperatura 41
1.8.2. Umiditatea 43
1.8.3. Cantitatea de aer sau ventilaþia 44
1.8.4. Influenþa pH-ului substratului de culturã 48
1.8.5. Iluminatul 48
1.9. Sisteme tehnologice de culturã 49
1.9.1. Sistemul de culturã clasic 49
1.9.2. Sistemul de culturã semiintensiv 50
1.9.3. Sistemul de culturã intensiv 51
1.9.3.1. Sistemul de culturã intensiv monozonal 51
1.9.3.2. Sistemul de culturã intensive bizonal 52
9.3.3. Sistemul de culturã intensive plurizonal 53
5
CAPITOLUL 2- TEHNOLOGIA DE CULTURÃ
ÎN SISTEM CLASIC 55
2.1. Spaþii de culturã ºi amenajarea acestora 55
2.2. Situaþii nefavorabile ce pot surveni la alegerea sau
amenajarea unei ciupercãrii 57
2.3. Cultura ciupercilor
2.4. Igienizarea spaþiului 58
2.5. Alte amenajãri 60
2.6. Compostul în sistem clasic 62
2.6.1. Componentele de bazã ale compostului 63
2.6.2. Componentele suport ale compostului 68
2.6.3. Amendamentele 71
2.6.4. Substanþele minerale sau îngrãºãmintele chimice 72
2.6.5. Reþete de compost 73
2.6.6. Spaþii de compostare 74
2.6.7. Tehnologia pregãtirii compostului 76
2.6.8. Condiþii de asigurat la întoarcerea compostului 79
2.6.9. Dimensiunile platformei de compostare 81
2.6.10. Pasteurizarea naturalã a compostului 82
2.6.11. Calitatea substratului nutritive rezultat 84
2.7.Aºezarea substratului în ciupercãrie 84
2.8. Miceliul de ciuperci ºi procurarea lui 86
2.9. Însãmânþarea în culturã clasicã 87
2.10. Condiþii de microclimat dupã însãmânþare 91
2.10.1. Prevenirea atacului de dãunãtori la incubare 94
2.10.2. Prevenirea apariþiei mucegaiurilor la incubare 95
2.11. Aplicarea scuturãrii sau zdruncinarea
substratului nutritiv 96
2.12. Aprecierea împânzirii substratului,
la sfârºitul incubãrii 97
2.13. Amestecul de acoperire ºi gobtarea 100
2.13.1. Componentele amestecului de acoperire
ºi caracterizarea lor 103
2.13.2. Pregãtirea amestecului de acoperire
ºi dezinfecþia lui chimicã 104
Agaricus bisporus în sere 58
6
2.13.3. Tehnica acoperirii 106
2.14. Lucrãri de întreþinere ºi condiþii de microclimat
dupã acoperire 107
2.15. Recoltarea ºi randamentul în sistemul clasic 110
CAPITOLUL 3 –TEHNOLOGIA DE CULTURÃ
ÎN SISTEM INTENSIV-INDUSTRIAL 116
3.1. Sfaturi privind înfiinþarea unei ciupercãrii 117
3.2. Alegerea terenului pentru amenajarea ciupercãriei 120
3.3. Câteva caracteristici ale ciupercãriilor din Olanda 121
3.4. Amenajarea spaþiului în ciupercãriile intensive 124
3.5. Pregãtirea compostului în sistem intensive 127
3.5.1. Reþete de compost pentru cultura intensivã 127
3.5.2. Tehnologia de pregãtire a compostului
în sistem intensiv 131
3.5.2.1. Spaþii ºi hale de compostare 131
3.5.2.2. Pregãtirea propriu-zisã a compostului 135
3.5.2.3. Din experienþa altor þãri
privind pregãtirea compostului 143
3.5.2.4. Pasteurizarea în tunele 144
3.5.2.5. Calitatea substratului pasteurizat 152
3.6. Aºezarea compostului în sistem intensiv 153
3.6.1. Aºezarea pe stelaje 153
3.6.2. Aºezarea în lãzi 154
3.6.3. Aºezarea în saci 155
3.7. Tulpini ºi hibrizi de
3.8. Însãmânþarea în sistem intensive 170
3.9. Incubarea în sistem intensiv 173
3.9.1. Condiþii de microclimat la incubare 174
3.9.2. Aplicarea scuturãrii substratului
nutritiv-zdruncinarea 176
3.9.3. Protecþia fitosanitarã la incubare 177
3.10. Acoperirea cu turbã 177
3.11. Lucrãri de întreþinere dupã acoperire 181
3.12. Lucrãri de întreþinere în perioada recoltãrilor 184
Agaricus bisporus 157
7
3.13. Tehnica recoltãrii 189
3.14. Calitatea ciupercilor 192
3.14.1.Condiþii de recoltare ºi ambalare 196
3.14.2. Marcarea ºi etichetarea 197
3.14.3. Pãstrarea ciupercilor 200
3.14.4. Transportul ciupercilor 204
CAPITOLUL 4 - TEHNOLOGIA DE CULTURÃ A
CIUPERCII TERMOFILE-
AGARICUS BITORQUIS 207
CAPITOLUL 5 - NORME PRIVIND CULTURA
ECOLOGICÃ A CIUPERCILOR 213
5.1. Cultura ecologicã a ciupercilor
Agaricus spp. 214
CAPITOLUL 6- BOLI ªI DÃUNÃTORI 222
6.1. Condiþii care favorizeazã apariþia bolilor ºi
dãunãtorilor 222
6.2. Descrierea principalelor boli 229
6.2.1. Viroze 229
6.2.2. Bacterioze 231
6.2.3. Boli produse de ciuperci parazite 233
6.2.4. Boli produse de ciuperci saprofite sau competitoare 237
6.2.5. Macromycete 244
6.3. Forme teratologice sau anomalii la ciuperci 246
6.4. Dãunãtorii ciupercilor 248
6.4.1. Încrengãtura Nematoda 251
6.4.2. Ordinul Collembola 253
6.4.3. Ordinul Diptera 255
6.4.3.1. Familia Phoridae 255
6.4.3.2. Familia Sciaridae 257
6.4.3.3. Familia Cecidomyde 259
6.4.3.4. Familia Drosophylidae 260
6.4.3.5. Familia Sphaeroceridae 260
6.4.4. Ordinul Acarina 261
6.4.4.1. Familia Tyroglyphidae 261
8
6.4.4.2. Familia Anoetidae 263
6.4.4.3. Familia Eupodidae 263
6.4.4.4. Familia Tarsonemydae 264
6.4.4.5. Familia Pyemotidae 264
6.4.5. Alþi dãunãtori 266
CAPITOLUL 7 - PESTICIDE UTILIZATE LA DEZINFECÞIA
ªI COMBATEREA BOLILOR ªI DÃUNÃTORILOR 268
7.1.Produse pentru dezinfecþia spaþiilor de lucru,
a ciupercãriei ºi fungicide 270
7.2. Pesticide utilizate în combaterea dãunãtorilor 273
7.3. Norme de încadrare a produselor de uz fitosanitar
în grupe de toxicitate 277
7.4. Mãsuri de protecþie la manipularea pesticidelor 278
Listã de figuri 282
BIBLIOGRAFIE 286
Astept comanda dvs. Pret 27 ron + taxa postala de 7 ron, cu plata ramburs in toata tara.