luni, 8 noiembrie 2010

CULTURA CIUPERCILOR PT.INCEPATORI

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Scurt istoric ..........................................................9
CAPITOLUL 2. Ciupercile – prieten
CAPITOLUL 3. Ciupercile – aliment
CAPITOLUL 4. Recomand
specii de ciuperci ..............................................20
CAPITOLUL 5. Recomand
CAPITOLUL 6. Ce sunt ciupercile? ...........................................30
CAPITOLUL 7. Nutri
CAPITOLUL 8.
CAPITOLUL 9. Sistemul de cultur
9.1. Spa
9.2. Igienizarea spa
9.3. Alte amenaj
9.4. Compostul în sistem classic, componente ..................50
9.5. Spa
9.6. Tehnologia preg
şi duşman ......................12şi medicament .............14ări privind consumul unorări privind cultivarea ....................23ţia la ciuperci ...........................................33Agaricus spp. Scurtă prezentare .....................36ă clasic la champignon ...41ţii de cultură şi amenajarea acestora .....................42ţiului de cultură ....................................45ări ale spaţiului de cultură .......................47ţii de compostare .......................................................60ătirii compostului în sistem clasic ..62
I
OANA TUDOR
6
9.7. Introducerea compostului în ciuperc
9.8. Îns
9.9. Condi
9.10. Amestecul de acoperire
9.11. Lucr
de microclimat ................................................................104
9.12. Recoltarea
9.13. Cultura ciupercilor în spa
ărie ....................73ămînţarea în cultură clasică .....................................76ţiile de microclimat după însămânţare ............84şi acoperirea ..........................93ări de întreţinere după acoperire şi condiţiişi randamentul în sistemul clasic ...........110ţiu deschis-neprotejat .....117
9.13.1. Agaricus bisporus .......................................................
117
9.13.2. Cultura ciupercilor Pleurotus ostreatus .................
CAPITOLUL 10. Tehnologia de cultur
termo
clasic........................................................................ 122
10.1. Tehnologia de cultur
10.2. A
10.3. Tulpini
10.4. Aplicarea amestecului de acoperire ...........................126
10.5. Recoltarea ........................................................................127
10.6. Protec
CAPITOLUL 11.
120ă a ciuperciifi le, Agaricus bitorquis, în sistemă ...................................................123şezarea substratului nutritiv şi însămânţarea .......124şi hibrizi de A.bitorquis .................................124ţia culturii.............................................................128Agaricus brasiliensis (Agaricus blazei,
Ciuperca lui Dumnezeu)...............................130
11.1. Caracterizare morfologic
11.2. Condi
11.3. Preg
11.4. Valoarea medicinal
CAPITOLUL 12. Cultura ciupercilor
sistem clasic .....................................................139
12.1. Specii ce se cultiv
ă ............................................131ţii de creştere .......................................................132ătirea compostului .................................................133ă ......................................................135Pleurotus spp. înă în România ...................................141
C
ULTURA CIUPERCILOR PENTRU ÎNCEPĂTORI
7
12.2. Valoarea alimentar
12.2. Tehnologia în sistem clasic ..........................................149
12.3. Spa
12.4. Amenajarea spa
12.5. Amplasarea stelajelor ...................................................156
12.6. Dezinfec
12.7. Substratul de cultur
12.8. Preg
12.9. Dezinfec
12.10. Dezinfec
12.11. Calitatea substratului ....................................................174
12.12. Îns
12.13. A
12.14. Fazele desf
12.15. Induc
12.16 . Fructi
12.17. Recoltarea ciupercilor ...................................................198
12.18. Randamentul ob
CAPITOLUL 13. Tehnologia de cultur
lignicol, rumegu
13.1. Substratul de cultur
13.2. Dezinfec
CAPITOLUL 14. Tehnologia pe butuci de lemn .....................211
14.1. Alegerea materialului lemnos .....................................212
14.2. Inocularea butucilor ......................................................213
14.3. A
ă a bureţilor ..................................144ţiul de cultură ..........................................................150ţiului de cultură ................................151ţia spaţiului de cultură .................................159ă .....................................................160ătirea substratului .................................................165ţia termică a substratului .............................168ţia termică a materialelor proteice..............173ămânţarea ciupercilor Pleurotus spp. ...................176şezarea sacilor la incubare ........................................184ăşurării incubării .......................................185ţia fructifi cării ......................................................187fi care şi dirijare a microclimatului ...................194ţinut şi efi cienţa economică ...........203ă pe substratş ............................................205ă .....................................................206ţia substratului ...............................................209şezarea butucilor la incubat ......................................217
I
OANA TUDOR
8
CAPITOLUL 15. Lentinus edodes, shiitake, ciuperca
parfumat
15.1. Prezentarea speciei ........................................................222
15.2. Tehnologia de cultur
15.3. Alegerea lemnului .........................................................226
15.4. Inocularea ........................................................................228
15.5. Incubarea sau împânzirea miceliului în
lemnul butucilor. ...........................................................229
15.6. Tehnologia de cultur
ă sau pâinişoara pestriţă ...............221ă pe butuci de lemn .................225ă pe substrat lignicolrumeguş
...........................................................................232
15.7. Efectul medicinal al ciupercilor
LIST
BIBLIOGRAFIE .............................................................................253

CARTEA PREZINTA FOTO COLOR, costa 24 ron + taxa postala de 7 ron, cu plata ramburs.


Lentinus edodes ....244Ă DE FIGURI ........................................................................248