duminică, 15 mai 2011

RECOLTAREA CIUPERCILOR DE PE PAJISTI, DIN PADURI, LIVEZI


SFATURI UTILE
De la început o să încep cu NU.

Nu se recomandă să te transformi

în culegător de weekend în cazul în

care nu ai cunoştinţe despre ciuperci.

Cel mai bine este să recoltezi ciuperci

împreună cu un localnic în vârstă
care cunoaşte bine speciile locale şi


perioada când apar acestea. Numai

confuziile între specii ce se produc la

recoltare, pot duce la intoxicări.

Intoxicaţiile pot fi reale sau false,

primele datorate ciupercilor în cauză,

iar celelalte altor factori colaterali.

Dacă veţi urmări cu atenţie ştirile

din mass media, puteţi găsi cu uşurinţă

şi cauzele ce stau la baza intoxicărilor.

Cu o singură excepţie, şi anume

cea prezentată de cadrele medicale

precum că ciupercile au suferit mutaţii

sau hibridări. Aceasta este o precizare

fără suport real. Este greu să

determini o specie de ciuperci. Chiar

dacă eşti în vârstă de peste 70 sau 80

de ani şi toată viaţa ai recoltat ciuperci

din zona de domiciliu, te poţi înşela.

Ciupercile îşi pot schimba anumite însuşiri

morfologice precum culoarea,

în funcţie de umiditatea din aer, tem
temperatură,aciditatea solului ş.a. Şi cum

ciupercile apar după ploaie şi cum

mai există şi zone poluate, de multe

ori aceste ploi au devenit acide. Precipitaţiile

intră în sol, îi schimbă reacţia,

iar ciupercile ce apar după 12-24 ore

- doar cunoaştem faptul că ele cresc

foarte repede - atunci apar cu o culoare

modifi cată, o nuanţă mai închisă

sau mai deschisă, o altă combinaţie de

culori decât cea cunoscută de zeci de

ani. Şi atunci pot interveni confuzii şi

nu hibridări.

Aţi reţinut din unele informaţii că

ciupercile au fost recoltate de copii

sau de adolescenţi?