CV Ioana Tudor


CURRICULUM VITAE

Numele şi prenumele: TUDOR IOANA

Studii universitare : absolventă a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, Facultatea de Horticultură, 1981.

Profesia si ocupaţia actuală : dr.ing., cercetător ştiinţific gradul II.

Titluri ştiinţifice : dr.în ştiinţe agronomice, specializarea Legumicultură,1998,cu teza: “Optimizarea factorilor biologici şi tehnologici la Pleurotus spp. în vederea obţinerii unor producţii ridicate cu consum minim de energie”.

Activitate profesională : activitate în cercetare în cadrul Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor Bucureşti , laborant, 1971-1982 ; Institutul de Cercetări pentru Legumicultură şi Floricultură –Vidra (Ilfov), inginer şi cercetător ştiinţific gradul II; inspector aprobator în certificarea loturilor semincere de legume,1982-1999; inspector de specialitate gr.II la Oficiul Judeţean de Consultantă Agricolă Ilfov şi lector al cursului pentru specializarea în meseria de ciupercar,1999-2000; inginer consultant şi Director tehnic la S.C. Milenium S.R.L. Fierbinţi, jud Ialomiţa, 2000-2001; inginer consultant şi lector al cursului pentru specializarea în meseria de ciupercar la S.C. Carmen’s, S.R.L.din com. Hotarele,jud. Giurgiu, 2001-2002; inginer consultant la S.C. Divers Piteşti S.R.L. jud. Argeş, 2002- 2003. In prezent cercetător ştiinţific la S.C.- C.C.A.I.- S.A. Bucureşti la un Proiect de Excelenţă cu M.E.C.

Activitate ştiinţifică -domenii de cercetare: obţinerea plantelor libere de virusuri prin termoterapie şi culturi de meristeme ; tehnologii de producerea a miceliului si a unor specii de ciuperci comestibile, identificarea şi introducerea în cultură de noi specii de ciuperci comestibile precum : Pleurotus sajor-caju, Pleurotus cornucopiae, Lentinus edodes şi hibrizi între Pleurotus ostreatus şi Pleurotus florida care nu mai necesită şoc termic negativ obligatoriu ; obţinere de noi reţete de substraturi lignocelulozice pentru cultura ciupercilor Pleurotus spp ., combaterea bolilor şi dăunătorilor specifici ciupercilor prin metode chimice şi ecologice, coautor la 3 brevete , pentru invenţiile : “ Tulpină de ciuperci de cultură (Agaricus campestris L.,var.Bisporus Lange (Moller et Schaeffer)- Bulgăre de zăpadă 5”, 1986; Metoda de cultură a ciupercilor (bureţilor) Pleurotus sp.”, 1991; “Substrat de cultură pentru Pleurotus “ 1996.
Am predat cursul de scurtă durată pentru calificare în meseria de ciupercar în cadrul Agentiei Naţionale de Consultanţă Agricolă la O.J.C.A.Ilfov, Constanţa şi Dâmboviţa şi în cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Bucureşti şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă –Giurgiu.

Lucrări publicate : autoare a 16 cărţi, dintre care menţionez : “Sfaturi practice pentru cultivatorii de ciuperci “,Ed.Ştiinţă şi Tehnică, 1996, “Ciuperci şi preparate culinare cu ciuperci”, Ed.Ştiinţifică, 1996, “Cultura ciupercilor comestibile şi producerea miceliului” Ed. Ex Ponto Constanţa, 2000; “Cultura şi protecţia ciupercilor comestibile” Ed. Ştiinţelor Agricole,2001; ”Ciuperci comestibile -agaricus şi pleurotus” , Ed. Alex-Alex, 2001; “Cultura ciupercilor în gospodăriile populatiei”, Ed. Ceres, 2001; “Manualul cultivatorului de ciuperci comestibile “, Ed. Lucman, 2002,2003, 2004, 2005 şi Editia a II-a 2006; “Ciuperci şi miceliu” Ed. Lucman, 2004, 2006 :” Creşterea melcilor tereştri “ 2005 - Editura Lucman, “Ciuperci comestibile şi medicinale”, 2007- Editura Lucman, Tehnici inovative pentru obtinerea de alimente cu mare valoare nutritiva, Ed. CHIMINFORM DATA,2007. Am publicat 167 articole ştiinţifice şi de popularizare în reviste de specialitate din ţară şi din Republica Moldova şi am participat la numeroase manifestari ştiinţifice naţionale.

Distincţii: distinsă cu: Diploma de merit, cu ocazia Aniversării a 30 de ani de activitate a Institutului de Cercetări pentru Legumicultură şi Floricultură –Vidra, 1997; Diploma Societăţii Române a Horticultorilor, cu prilejul a 85 ani de la fondare, 1998; Diploma –Dicţionarul specialiştilor în Ştiinţa şi Tehnica Românească, 2000; Diploma de onoare –Festivalul Munţilor , 2002; Diploma de excelentă – Salonul Casa ECO, 2003; Certificate of Aprreciation – Federaţia Naţională De Agricultură Ecologică România, a 10-a ediţie INDAGRA, 2005; Diploma de merit cu ocazia a 40 ani de la înfiinţarea I.C.-D.L.F. Vidra, 2007.

Societăţi şi asociaţii ştiinţifice din care fac parte: membră în : Societatea Horticultorilor ; Asociaţia Natională a Cultivatorilor de Ciuperci din România – membru în comitetul director şi membru fondator, 2002; Asociaţia Generală de Sprijin pentru Dezvoltare Rurală – membru. 

Enciclopedii si dicţionare în care am fost menţionată : Dicţionarul Specialiştilor în Ştiinţa şi Tehnica Românească, Ed.Tehnică, 2000 ;  Who is who ? Enciclopedia Personalităţilor din România, Prima ediţie, 2006 şi editia a 2-a, 2007.

Limbi străine : lb.franceză şi lb. engleză.

Hobbyuri: colecţionarea de timbre şi reproduceri de artă, literatură, călătorii. specialitate in domeniu.