luni, 28 aprilie 2014

SHIITAKE - Lentinula edodes sau ciuperca parfumata
Capitolul 1. Denumirea ştiinţifică şi populară............... 11
Capitolul 2. Sinonime..................................................12
Capitolul 3. Încadrare sistematică..............................  13
Capitolul 4. Istoricul shiitake....................................  .15
Capitolul 5. Specii înrudite.......................................... 20
Capitolul 6. Descrierea ciupercii. Morfologie şi fiziologie.....21
Capitolul 7. Nutriţie.......................................................... 28
Capitolul 8. Factorii biologici de creştere...........................32
8.1. Temperatura..............................................................32
8.2. Umiditatea. ...............................................................34
8.3. Aerul, ventilaţia şi concentraţia de CO2......................35
8.4. Lumina .....................................................................36
8.5. Substanţele nutritive...................................................37
8.6. Raportul C/N – carbon/azot.......................................38
8.7. pH-ul substratului.......................................................38
Capitolul 9. Tulpini de shiitake.......................................... 39
Capitolul 10. Tehnologia de cultură a speciei lentinus edodes....44
10.1. Tehnologia de cultură pe butuci de lemn sau extensivă.....45
10.1.1. Alegerea şi fasonarea lemnului......................................46
10.1.2. Inocularea butucilor.....................................................50
8 Cultura Shiitake - Lentinus Edodes, ciuperca longevităţii
10.1.3. Izolarea orificiilor sau penelor cu ceară.........................54
10.1.4. Incubarea sau împânzirea miceliului în lemnul butucilor..58
10.1.5. Inducerea formării fructificaţiilor...................................68
10.1.6. Perioada de repaus şi refacerea butucilor.....................71
10.2. Tehnologia de cultură pe rumeguş sau intensivă ..............74
10.2.1. Materii prime, auxiliare şi amendamente.......................78
10.2.2. Reţete de substraturi pentru shiitake.............................85
10.2.3. Pregătirea substratului..................................................88
10.2.4. Repartizarea în recipienţi .............................................89
10.2.5. Sterilizarea sau pasteurizarea substratului......................96
10.2.6. Incubarea sau creşterea miceliului în substrat.............. 101
10.2.7. Formarea ciupercilor şi recoltarea.............................. 107
10.2.8. Boli, dăunători, malformaţii, prevenirea şi tratarea lor.. 112
a. Boli la shiitake....................................................................112
b. Dăunători la shiitake ..........................................................117
c. Anomalii la shiitake...........................................................  121
Capitolul 11. Calitatea ciupercilor, sortare, răcire, deshidratare, conservare,
păstrare.................................................................................123
Capitolul 12. Importanţa alimentară........................................131
Capitolul 13. Importanţa medicinală.......................................139
Capitolul 14. Reţete culinare cu shiitake..................................155
Capitolul 15. Măsuri de protecţie a muncii în cultura de shiitake şi
situaţii negative semnalate.......................................................165
Glosar de termeni...................................................................172
Lista de figuri..........................................................................185
Bibliografie.............................................................................191