duminică, 23 iunie 2013

Ajutor de minimis la Masura 112

Ghidul solicitantului
Hotararea Guvernului nr. 274/2013
Emiterea acorduluii pentru finantare se realizeaza de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, in limita bugetului alocat schemei
Plata ajutorului de minimis se efectueaza pana la 31 dec. 2016, DAR incepand cu anul 2014.
Pentru intreprinderi, pentru creare de locuri de munca se poate acorda max. 200.000 euro.Sumele sunt nerambursabile in procent de 100%
Textul schemei de ajutor de Stat este publicat integral pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa : www.mfinante.ro- Agenti economici/ Ajutor de Stat, H.G. nr. 274/2013
Nu sunt eligibile : pescuit si acvacultura, productie primara de produse agricole,transformarea si comercializarea produselor agricole.
SUCCES, perseverenta si nervi de otel