marți, 9 noiembrie 2010

Ciuperci comestibile si medicinale

CIUPERCI COMESTIBILE ŞI MEDICINALE

CUPRINS

Scurt istoric

CAPITOLUL 1 – Ciupercile Pleurotus spp.
1. Poziţia sistematică
2. Valoarea alimentară a ciupercilor Pleurotus spp.
3. Descrierea speciilor de Pleurotus
3.a. Specii ce se cultivă în România
   3.a.1. Pl. ostreatus
   3.a.2. Pl. florida
   3.a.3. Pl. cornucopiae
   3.a.4. Pl. sajor-caju
   3.a.5. Hibrizi de Pleurotus
3.b. Specii noi ce pot fi introduse în cultură în România
   3.b.1 Pl. colombinus
   3.b.2. Pl. pulmonarius
   3.b.3. Pl. djamor
   3.b.4. Pl. flabellatus
   3.b.5. Pl. citrino-pileatus
   3.b.6. Pl. eryngii
4. Biologia ciupercilor Pleurotus
5. Nutriţia ciupercilor
6. Factorii biologici de cultură
  6.1. Temperatura
  6.2. Umiditatea
  6.3. Aerul
  6.4. Lumina
  6.5. Substanţele nutritive din substrat
   6.6. Valoarea pH-ului substratului
7. Tehnologia cadru de cultură a ciupercilor Pleurotus spp.
    7.1. Tehnologia în sistem clasic
    7.2. Tehnologia în sistem intensiv-industrial
    7.3. Tehnologia de cultură pe butuci de lemn
8. Spaţii de cultură
   8.1. Spaţii folosite în sistem de cultură
   8.2. Spaţii folosite în sistem intensiv de cultură
     8.2.1. Amenajarea spaţiului de cultură
     8.2.2. Dezinfecţia spaţiului de cultură
9. Substratul de cultură
   9.1. Fazele pregătirii substratului
   9.2. Dezinfecţia termică a materiilor prime şi auxiliare
   9.3. Dezinfecţia termică a materialelor proteice
   9.4. Calitatea substratului
10. Însămânţarea ciupercilor Pleurotus spp.
11. Incubarea miceliului în substrat
11.1. Aşezarea sacilor la incubat
11.2. Fazele desfăşurării incubării
12. Inducţia fructificării
13. Fructificarea şi recoltarea
14. Calitatea ciupercilor şi valorificarea
15. Situaţii nefavorabile la cultura ciupercilor Pleurotus spp.
16. Boli şi dăunători la Pleurotus spp.
    16.1. Boli
    16.2. Dăunători
17. Evacuarea substratului uzat
18. Măsuri de protecţie a muncii
19. Cultura ecologică a ciupercilor Pleurotus spp.
20. Cultura ciupercilor Pleurotus spp. pe substrat lignicol
21. Tehnologia de cultura a ciupercilor Pleurotus eryngii

CAPITOLUL 2 – Ciuperci medicinale
22. Specii de ciuperci exportate din România
23. Scurt istoric al ciupercilor medicinale
    23.1. Ciuperci de fermentaţie
    23.2. Ciuperci mari – Macromycete
    23.3. Descrierea principalelor specii de ciuperci medicinale
        23.3.1. Pleurotus ostreatus
       23.3.2. Collybia velutipes (Flammulina velutipes)
     23.3.3. Fomes fomentarius
     23.3.4. Ganoderma lucidum
     23.3.5. Hericium erinaceus
     23.3.6. Inonotus obliquus
     23.3.7. Phellinus spp.
     23.3.8. Cordyceps spp.
     23.3.9. Piptoporus betulinus
     23.3.10. Polyporus sulphureus
     23.3.11. Polyporus umbellatus
     23.3.12. Schizophyllum commune
     23.3.13. Trametes versicolor
     23.3.14. Lentinus edodes
24. Tehnologia de cultură la trei specii de ciuperci  medicinale
    24.1. Lentinus edodes
       24.1.1. Efectul medicinal al ciupercilor L. edodes
    24.2. Ganoderma lucidum
      24.2.1. Efectul medicinal al ciupercilor G. lucidum
    24.3. Flammulina velutipes
      24.3.1. Efectul medicinal al ciupercilor F. velutipes

Glosar de termeni

BIBLIOGRAFIE
Cartea costa 20 ron